کارگاه کتابسازی و نمایش کتاب در بندر انزلی
Workshop in Bandar-e-Anzali
2024-04-15

کتاب و هنرمند

۲۷ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ – گیلان، بندر انزلی 

کارگاه فشرده ساخت کتاب هنری

رویداد مشترک با پلتفرم دسترس در گالری چوم

اولین رویداد سال جدید برای بازار کتاب هنری  با همکاری پلتفرم دسترس در فضای گالری چوم با هدف ترویج فعالیت و گفتمان در حوزه کتاب هنری برگزار شد. آرشیو کتاب‌های هنری هر دو گروه به نمایش گذاشته  و به مدت سه روز کارگاه فشرده ساخت کتاب هنری انجام شد. طی این کارگاه، پلتفرم دسترس به مدت یک روز به مسائل تئوریک ساخت کتاب هنری و بازار کتاب هنری به مدت دو روز به پرکتیس ساخت کتاب هنری پرداخت.

Select your currency
EUR Euro