کارگاه کتابسازی در کرمان و سیرجان
Workshop in Kerman and Sirjan
2022-05-28

کارگاه کتاب‌سازی کرمان محیط آرت

۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۱

کرمان (خانه ما) و سیرجان (گالری باطن)

محیط آرت -تسریع دهنده پروژه‌های هنری- از هدیه احمدی هم‌بنیان‌گذار بازار کتاب هنری دعوت کرد تا اجرای کارگاه کتاب‌سازی در تاریخ ۴ و ۵ خرداد در کرمان و سیرجان را انجام دهد. در این کارگاه به استفاده از کتاب عکس و کتاب هنری به عنوان مدیوم هنری پرداخته‌شد و در مورد روند تولید تا انتشار کتاب هنری و کتاب عکس صحبت شد. کارگاه کرمان در فضای رزیدنسی هنری خانه ما و کارگاه سیرجان در گالری باطن برگزار شد.

Select your currency
EUR Euro