کارگاه کتابسازی در اهواز
Workshop in Ahvaz
2022-02-01

کارگاه کتاب‌سازی در اهواز 

۱۲ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ 

در اولین رویداد برگزار شده توسط پلتفرم دسترس در خانه فیلم اهواز، ضمن معرفی و به نمایش گذاشته شدن آرشیو کتاب‌های عکس جمع‌آوری شده توسط این پلتفرم، هدیه احمدی، هم‌بنیانگذار بازار کتاب هنری، کارگاه کتاب‌سازی را با هدف ترویج پرکتیس هنری ساخت کتاب به مدت ۳ روز برگزار کرد. این اولین همکاری بازار کتاب هنری و پلتفرم دسترس بود که منجر به همکاری‌های آتی این دو گروه شد.

Select your currency
EUR Euro