مصاحبه فن‌زین آپارتمان با بازار
Interview with Fanzin Apartmanı
2021-01-31

مصاحبه فنزین آپارتمان با بازار کتاب هنری

۱۲ بهمن ۱۳۹۹

مجله آنلاین فنزین آپارتمان در زمینه فنزین و زین‌های مستقل فعالیت دارد و علاوه بر معرفی به نقد آن‌ها و شرایط کلی می‌پردازد. در سال ۲۰۲۱ مصاحبه‌ای با بازار کتاب هنری انجام دادند و در آن به مسائلی چون: چگونگی تشکیل بازار کتاب هنری و فعالیت‌های آن، نحوه و کانال‌های گردهمایی کارگاه‌های ساخت کتاب، فرهنگ و تاریخچه زین و فنزین در ایران و چالش های پیش‌رو و هنگام covid-19 اشاره کرد.

An Independent Publishing Fair in Iran: Bazar Art Book

Select your currency
EUR Euro