رونمایی کتاب بازار ۱۳۹۹
‘Bazar Book 2020’ book launch
2020-09-11

رونمایی «کتاب بازار ۱۳۹۹»

۲۱ شهریور ۱۳۹۹ در دکان بازار، تهران

با توجه به شیوع کرونا قادر به برگزاری نمایشگاه بازار کتاب هنری نشدیم و از این رو از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا با طراحی یک برگ از «کتاب بازار ۱۳۹۹» به ازای فضای فیزیکی نمایشگاه در پروژه‌ای مشارکت کنند. این کتاب با ۷۰ شرکت کننده که صفحات آن را طراحی کردند توسط بازار کتاب هنری چاپ و منتشر شد. در شهریور ۱۳۹۹ طی رویدادی یک روزه از «کتاب بازار ۱۳۹۹» در دکان بازار واقع در تهران رونمایی شد.

‘Bazar Book 2020’ book launch at Bazar Bookstore, September 11

Select your currency
EUR Euro