بازار در فوکال پوینت
Bazar at FOCAL POINT
2019-11-01

بازار در فوکال پوینت شارجه، امارات

۲۳ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۸

بنیان هنری شارجه هر ساله از سال ۲۰۱۸ نمایشگاه کتاب فوکال پوینت را برگزار می‌کند و در آن به نمایش اقلام چاپ هنری از هنرمندان و ناشران می‌پردازد. تمرکز اصلی این دوره نمایشگاه به روی زین و کامیک‌بوک‌ها بود. برای دومین دوره بوک‌فر فوکال پوینت، بازار کتاب هنری در کنار ۱۰۰ شرکت کننده دیگر از سراسر جهان کتاب‌های هنری ایرانی را به نمایش و فروش گذاشت.

Bazar will participate in FOCAL POINT from 14 to 16 November 2019 at the heritage building of Bait Obaid Al Shamsi, in the Sharjah Arts Area.
The second edition of FOCAL POINT art book fair will present printed matter by artists and publishers from the region and across the world. As part of the broader presentation, this year’s content will include a special focus on zines and comics.

Select your currency
EUR Euro