کارگاه صحافی در شیراز
Bookbinding Workshop in Shiraz
2018-10-15

۳ تا ۵ آبان ۱۳۹۷ – شیراز، ایران

از مهمترین اهداف ما این بوده تا با سفر به شهر‌های مختلف با برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گو درباره تولید کتاب‌های هنری و آثار چاپی و همزمان نمایش مجموعه آرشیو کتاب‌های هنری، در جستجوی مخاطبی گسترده‌تر، و نیز درکی جمعی از موقعیت کنونی‌ و مسیرهای پیش‌رو باشیم.

در رویداد ۳ روزه شیراز، در گالری آبان، مخاطبان توانستند از مجموعه کتاب‌های آرشیو بازار کتاب هنری بازار دیدن و

همزمان با نمایش کتاب‌ها، در کارگاه کاغذسازی‌ توسط مهدیه ابولحسن و کارگاه صحافی هدیه احمدی‌ شرکت کنند. این اولین کارگاه کتاب‌سازی بازار خارج از تهران بود و خوشحالیم که این کارگاه مورد استقبال جوانان قرار گرفت.

The fair aims to expand the network between local and international nonprofits, artist-runs, and independent publishers while reaching a wider audience by holding workshops, talks, and presentations in other cities and countries.
In this 3 days event in Shiraz, at Aban Art Gallery, 1-3 November, you can visit our collection of art books and participate in the papermaking workshop held by Mahdieh Aboulhasan and the bookbinding workshop held by Hedieh Ahmadi. With the support of Mim Art Academy and Bayaz School

Select your currency
EUR Euro