بازار کتاب هنری بن
Bon Art Book Fair
2018-09-05

اهمیت انتشار مستقل آثار هنری در دنیای هنر امروز و کمبود فضاهای همگانی و دردسترس برای ارایه این نوع انتشارات در ایران، انگیزه اصلی ما برای برگزاری بازار کتاب هنری بن است.
در اولین رویداد، این بازار قصد دارد آغازگر گفتگو و تعاملی دوستانه و پویا درباره‌ی کتاب هنری، در چهارچوبی حرفه‌ای باشد.
بازار کتاب هنری بن از تمامی هنرمندان، ناشرین مستقل، نهاد‌های هنری، خریداران کتاب، کیوریتورها و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا در تاریخ ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۷ در فضای چندمنظوره‌ی بن‌گاه در کرشت، واقع درحومه شمال شرقی تهران به ما بپیوندند.

The importance of artistic and self-published material in today’s art world and the lack of an open and inclusive platform to distribute and exhibit such products in Iran was our main motivation to run Bon Art Book Fair.
At its first edition, the event provides a professional framework for a dynamic dialogue about art books.
Bon Art Book Fair welcomes artists, independent publishers, art institutions, curators, and other enthusiasts to join us on the 6th – 7th of September, 2018 at Bon-gah’s multifaceted space in Keresht, located in the northeastern suburb of Tehran.

Select your currency
EUR Euro